DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Moogurr Gull
Country: Suriname
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 18 May 2008
Pages: 344
PDF File Size: 1.5 Mb
ePub File Size: 3.27 Mb
ISBN: 898-6-75997-906-4
Downloads: 34337
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arazuru

Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd. Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali. U mnogome je uticao na ideologe francuske revolucije, na Herbarta, Kanta, Hegela i dr.

[PDF] Ruso – Dru┼ítveni Ugovor – Free Download PDF

Vaspita je duan da stvara povoljne okolnosti za razvoj deteta i da mu poboljava uslove za sticanje iskustava. Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio.

Ne moe se osporiti vrijednost an ak Rusoa kao pedagoga. On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u pedagogiju mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da ih neu ponavljati; naravno imao je i greaka.

Uslov za dobro vaspitanje je: Aleksandar Saterlend Nil je takoe nastavlja an ak Rusoove teorije o slobodnom vaspitanju. Zastupnik je tuso, demokratije i humanizma.

Njegova genijalnost je u tome to on tvrdi da se priroda djeteta razlikuje od prirode odraslog ovjeka, jer priroda eli da djeca budu djeca, prije no to postanu odrasli. Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Poznato je njegovo naelo: Seminarski Rad Iz Pedagogije Documents. Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine. Published on Dec View 16 Download 1.

Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

  JONS JAIL JOURNAL PDF

Ovo pokazuje da je Ruso teiste svog pedagokog sistema zasnivao na prirodi djeteta i iskustva koje je postavio na prvo mjesto. Vaspitanje prirode odnosi se na unutranji razvoj nae sposobnosti, znanje koje stiemo iskustvom, s obzirom na predmete koji djeluju na nas, posljedica su vaspitanja stvari, a ljudi nas vaspitavaju drustvenj to nas ue da upotrebljavamo ono to je priroda u nama razvila, prije svega sposobnosti.

Dakle, da bi dijete bilo pametno i razborito, neophodno je da bude jako i zdravo. Tu se pre svega misli na teoriju prirodnog vaspitanja, koja je izgraena na netanoj idealistikoj osnovizatim istupa protiv kulture i nauke, koja, po njemu, sniava i koi progres civilizacije, to pokazuje da nije umio da zauzme pravilan stav u odnosu na dotadanju drusteni ovjeanstva.

Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti.

Osnove pedagogije – skripta Documents. Izalo je godine. Na dalju sudbinu Ruso-a uticala je prilika kada je akademija u Dionu raspisala konkurs: Po njemu za sve je kriva privatna svojina. On otro reaguje protiv drutvene nejednakostiprotiv stalekih i rusl drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta. Kad je doao u Pariz, upoznao se sa piscima i filozofima, posebno sa Didroom, s kojim se sprijateljio.

U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i da stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno.

Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi. Otac nije mogao da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi. Zbog tog njegovog drutvenog poloaja razumljivi su i njegovi socijalno-filozofski pogledi posebno ideja o jednakosti svih ljudikoje treba imati u vidu, ako hoemo da shvatimo Rusoovu pedagoku koncepciju.

Pravo vaspitanje, mora, dakle, biti najpre nagativno. Projekat Iz Socijalne Pedagogije Documents. Ono to nisam navela u seminarskom radu je injenica da je an ak Ruso bio otac petoro dece ali da nije odgajio nijedno od njih, sva su zavrila u sirotitu. Vaspitanje treba da je u skladu s osobinama ove prirode djeteta. To vaspitanje u skadu sa prirodom se odnosi na prirodu djeteta o kojoj treba voditi rauna pri vaspitanju. Po lebniku otac mu se otuio kada se drugi put oenio, napustio je enevu i brigu o njemu su preuzeli roaci.

  ART SLA4 PDF

U njoj se javlja i osporavani dio o periodizaciji razvoja djeteta koja je neprirodna.

Iz ovog naela razumljivi su svi njegovi zahtjevi: Ve tako drusrveni napisao je autobiografsku knjigu Ispovest i Sanjarenje samotnog etaa.

To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. U ubovor raspravi dokazuje da se nejednakost poveala napredovanjem civilizacije i da izvor nejednakosti lei u privatnoj svojini.

Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents. Opa povjest pedagogije, pedagoko knjievni zbor, Zagreb7 Ruso. Ovakav stav je naravno pogrean, jer ako je uenik preputen sam sebi on nee biti kadar da doe do naunih istina, pa ga zato treba obuavati.

Ruso – Dru┼ítveni Ugovor

Kasnije se ispostavilo da nije kriv on ve svi ostali ljudi koji su mu u to povjerovali. Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza ivot u drutvu.

Na kraju se U skladu sa njegovim uvjerenjem o nepokvarenom i slobodnom stanju ovjeka u prvobitnom drutvu takoe je njegov glavni vaspitni cilj: Spas je potraio u vicarskoj, a zatim u Engleskoj i u toku bjeanja je duevno ufovor.

S obzirom na to da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino je da vaspitanjeputem koga se razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i proui. Zastupajui stav da je razvijanje ula najvaniji preduslov umnog vaspitanjaRuso je bio prvi u istoriji rusp koji je postavio pitanje razvoja ulnih drutveni. Budui da zamisao o razvoju mladog drustvehi spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti.

Prema Rusou vaspitaeva uloga se sastoji u tome da stvara to povoljnije okolnosti za razvoj djeteta, za njegovo sticanje sve brojnijih iskustava i da ga zblii s prirodnim posljedicama njegovih ina.