KATOLIKA PESMARICA PDF

Dzien chrzei^ganina katolika, poswifcouy na chwal^ Trojcy przenayswi^tszej, nigswi^ Pesmarica, Mala, u kojoj su samo pesme ratne, koje kao sitne vamice. MFRINTA Uitelská knihoDna šKol méšan. a obec. f Novém M«síó D./Met. Oábor. Yn 2„.. Cte..^^«. Katovice katoda katode katolik katolika katolike katolikinja katolikom katoliku pesku peskulja peskuše pesma pesmama pesmarica pesmarice pesmarici.

Author: Felmaran Taukinos
Country: Canada
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 3 July 2016
Pages: 255
PDF File Size: 17.46 Mb
ePub File Size: 8.67 Mb
ISBN: 899-8-77730-178-3
Downloads: 59495
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudotaxe

Naravno da nije bilo tako ali Betovenova muzika je zasluivala poasno mesto u naem domu.

Jožef Borovnjak

Ovaj je pisac, u mom lamentu nad Bekerekom uprijom, snagom svoje imaginacije oiveo “Veliki most”, koga nije naalost Ajfel lino projektovao, ve je ovaj samo konstruisan po metodu ovog uvenog francus kog inenjera. U vremenu neshvatljivih ubrzanja, za oekivati je da u godini koja preostaje do novog milenijuma ovaj slikar tu ktolika zrelost i pokae.

Prolost rodnog grada, u istoj meri kao i njegova sadanost, razume se, ine mozaik pristrasnih ili kato,ika juih sudova ali i nebrojeno moguih veza i odnosa, koji, tek ili ponajvie kr oz knjievnu formu dobijaju obrise objektivnog odgovora na pitanje – gde sam to ja?

Bio je to tamo relativno otmen svet ali potpuno nepoznat to me je inilo nervoznim. Reka Begej zimuje prvi put sa pomerenim “agregatnim stanjem”: Zraci smrti i ostalo novo oruje u buduem ratuNolitBeograd I to kao ponavljai.

Usput su priali o nekom velikom poaru koji je pre desetak godina unitio skoro itav grad. Grad ostaje savremenicima jedna velika tajna ili bolje reeno zagonetka.

Vizure i vizije tih estica zgusnute su u misao dananjeg Zrenjanina. Jasno mi je da vek koji istie nikako nije vek prosveenosti. Nemaki u lekcijaJugoistokBeograd A, da li je kayolika tako!? Dakle, pre tridesetak godina zrenjaninske Pamflete, sa pogledom u budunost, su na pisali i potpisali Vujica Rein Tuci, pisac i danas, Miodrag Martinov, reditelj i anfanteribl, ve je dosta dugo upokojen, Milorad Milenkovi, kasnije poznat kao um, pisac u penziji, i jedini dosledni knjievni erotoman u pesmaricaa gradu, Vojislav Despotov, znaajan pesnik i prozaista, Radivoj ajtinac, neopravdano nepriznat za najkarakteristinijeg ivog vojvoanskog pesnika, Jovica Ain, esejista, izdava, urednik od ugleda, Sonja Kapeler, nekdanja poetesa a sad lekar, lesmarica konano Ivan Vojin, bibliotekar koji je iz pisanja “pobegao” u sluenje knjizi.

  MAASTRICHTSKA POGODBA PDF

Ipak, iz vie takvih javnih gradskih zbivanja, sa ovog balkona provociranih, za ovu priliku izdvajamo tri karakteristina. Grad na, na samom dnu izbeglog panonskog mora, oduvek pa i danas bio je centar kulture ne samo Banata.

I jo jedna, pomalo zlurada, konstatacija: Uz pomo aka demskog slikara Marijana Baroa, najmlai Zrenjaninci su svoj strah i nadu prenosili na hartiju, koja svedoi vie o ljudskoj vitalnosti a manje o evidentnoj ugroenosti.

Kao jedan od autora ve kultnih zrenjanininskih Pamfleta iz Kad se mi koji kilometar udaljimo od polazita ravnica nas ve zaboravi. RomeinDvadeseto stoljee, prvi dio-Uvod, razvoji i primena znanstvene spoznajeNaprijedZagreb Javnost ovdanja, to je i razumljivo, nije bila uzbuena kao prilikom njegovih.

U istoj predstavi Sava Damjanovi, sli nom snagom, i potpuno drugim glumakim sredstvima, oivljava lik pijanog podru mara, dovodei istu publiku u stanje neobuzdanog smeha. U ovu, moda i takozvanu zimu, dok Mandi na svojoj izlobi pokazuje kako se pripitomljava pejsa, i jeza stvarnosti potenjem slikanja razgoliuje, trune u meni prizor, mogui i opasno jasan, iz parka sa dvorcem grofova Lazarevih, dok List hipnotie dirke a Vanjek i Div ispijaju “dunerskovo pivo”.

Ilirin iliti Pogibelji kojite neiskustvo vodi ProsvetaBeograd Dva amaneta, romanSavremena bibliotekaBeograd Podhodcev i drugoviKnjiarnica Rajkovi i ukoviBeograd Slikari su odavde s jeseni otili, iza njih ostala potroena priroda, sreom na kratko, na akvarelima su odneli ne samo boje ve i smisao: Slaui slike sada ve prolih vremena, sabirajui opisane ili fragmentarno okrznute decenije, prevashodno zbivanja iz kulture naeg grada, uvideo sam da sam ispisao tekstove u kojima globalno pretee trezvenost i elja za harmonijom.

Umetnici kojima epitet lokalni odreuje kvalitet i horizont, ili su promaeni stvaraoci ili su imali nesreu da ih zavede privid samodovoljnosti regionalnog. Filip Vinji, pesnik buneProsvetaBeograd Sve ono to je kasnije ulo u mene podlono je razumu, znanju, kratkotrajnim oduevjenjima.

Jednostavno, instrument me je posvojio i otvorio mi prolaz do beskrajnog okeana tonova i harmonija. NJegova i ranije suverena tehnika i ovog je puta prisutna tako da je jasno da Mandi ovom izlobom kree u novu slikarsku pesmaricca.

Search Results | The Online Books Page

Naravno, na Todo, kako ga je nazvao psihijatar i knji evnik, poreklom iz ovog naeg grada, Vojin Mati, kome uzgred budi reeno dugu jemo takoe znatno veu panju, nije u svojim tumaranjima evropama i palankama, nikad sreom usporen palanakim muljem, nije moda ni znao za kompjutere, ali siguran sam da e duha otvorenog za sve ono to moe “pljusak mediteranskog sunca” da donese, sa Mandievog ulja sauesniki, da namigne Todoroviu, kada se u mimihodu susretnu.

  KVANTNA TEORIJA POLJA PDF

Vraam se na trenutak na ovogodinjeg laureata, Miroljuba Todorovia, na mome nat samo, jer bie i kasnije za njega vremena, ovde i u enciklopedijama.

Zato i poseem za vedutama, be kerekim, petrovgradskim i zrenjaninskim, jer se u njima nalaze dragocene mrvice u kojima su pesmariica nae intimne povesti i mozaik istorijskog vremena. Izdavako i knjiarsko preduzee Geca Kon A.

Full text of “Buch- und Kunst-katalog”

Umetnost i knjievnost, knjiga drugaKulturaBeograd Koncertom od pre neki dan, kada se na sceni Doma mladosti u jednom trenutku nalo pevaa, hor “Josif Marinkovi” je zakljuio jednu trijumfalnu sezonu. I da odmah, i svima bude jasno, lokalni je list uinio pravu stvar objavivii ovu fotografiju, prepunu istine i autoironije nas sadanjih.

Uprkos svemu, grad posto ji, posustao malo u privredi, zabrinut za sutranjicu, ali duboko svestan istorijskih obaveza, jo u Sudbine i komentari su nam zato takvi: Njihov temperament i zanos veoma su mi imponovali.

Cours de langue et de civilisation francaises IIIParis Ovaj pamflet, direktno u lice gradu uperen, pun sarkazma, besa i osionosti uputilo nam je vreme u kome ivimo. On uloge nije stvarao ve ih iveo kao to su to inili jedan Pera Dobrinovi, Raa Plaovi ili Milivoje ivanovi.

Kata Log Magel an 2662014

Ovaj izrazito senzibilni pesnik, pokazao je najnovijom knjigom spremnost da sintaksom angaovanog poete izrazi svoju kritiku 40 40savremenog urbanog sveta, u okruenju otuene tehnologije. Istovremeno je neophodna, neizbena, maglovita, stvarna i izmatana. Ovaj razgovor treba da ponudi razmiljanje na temu: Pesnik Milan Nenadi, meutim, u svoju percepciju ovog grada unosi gorinu: